COOPERATIVA AGRÀRIA DE BANYOLES


Estem agraïts del suport que hem rebut de la Cooperativa Agrària de Banyoles, tant a nivell logístic com de gestió.
La seva cooperació ens ha donat la oportunitat de:

  • Organitzar reunions comercials aprofitant les seves sales de reunions
  • Buscar de manera centralitzada les llavors més adients, i
  • Centralitzar compres i aprovisionaments de llavor