ASPEGI és l’Associació de Productors i Elaboradors Ecològics de Girona.

Aquesta associació està integrada per productors d’horta, productors de cultius de secà, ramaders i elaboradors de productes ecològics.

Varem crear aquesta associació amb diferents objectius:

  1. Procurar formació en Producció d’Agricultura Ecològica pels associats
  2. Posar en comú coneixements i experiències
  3. Actuar com a grup en la defensa i promoció del sector ecològic.
  4. Compartir insums així com qualsevol tipus d’informació tècnica i comercial
  5. Organitzar coordinada i conjuntament compres d’insums i vendes de productes

Formatges
Pollastres al campCabres ajagudes
Vaques al bosc


Per què ecològic?


Nosaltres varem heretar uns sòls sans i fèrtils dels nostres antecessors i uns ecosistemes equilibrats. Mantenir aquest llegat implica que hem de tenir cura dels nostres recursos: l'aigua, el sòl i els ecosistemes.

Per aquesta raó, estem convençuts que és necessari que hi hagi equilibri entre la productivitat i la conservació de la fertilitat i la biodiversitat.

La pràctica de l’agricultura ecològica consisteix no només en prescindir de productes de síntesi química sinó que també implica treballar per millorar la microbiologia dels nostres sòls i vetllar per la qualitat de vida del nostre bestiar. Aquesta manera de treballar repercuteix de manera positiva sobre la salut dels nostres animals, els nostres sòls, els nostres aqüífers i al final, sobre la nostra salut i la dels nostres


Qui som?

Cristina Borés

Cornellà del Terri
Marc Bosch

Pontós
Pedro Cano

Banyoles
Jaume Casademont
Vilademuls
David Coll

Agullana
Jordi Colom

Palol de Revardit
Joan Dalmau

Castelló d'Empúries
Muda

Agullana
Llavora

Ventalló
Can Falgàs

Torroella de Fluvia
Llorenç Huguet

Vilademuls
Carles Solès

Bordils
Manel Marcè

Siurana d'Empordà
Pasturabosc

Vilopriu
Albert Mayolas

Vilademuls
Narcís Mercader
Viladasens
Pere Pareta

Foixà
La Lloba

Vilert
Mas Estrach

Fornells de la Selva
Jordi Punset

Vilademuls
Eduard Rahola

Fortià
Francesc Serra

Llers
Carles Sureda

Cornellà de Terri
Pere Tibau

Palafrugell
Josep M. Vallmajó
Navata
Brigitte Garolera
Serinyà
Rafael Poch de Feliu
Camallera
Emili Claperol
Sant Feliu de Pallerols
Projectes i Convenis de Col·laboració


PROJECTES I CONVENIS DE COL.LABORACIÓ

Tenir el sector productor estructurat ens permet entre altres moltes coses, poder tenir interlocució amb organismes, amb qui de forma individual no hi tindríem accés. Com a pagesos i empresaris estem interessats en millorar els nostres coneixements agronòmics. És per aquesta raó que participem en diferents projectes d’investigació amb diferents institucions públiques i privades. A més, i amb l‘interès de mantenir uns preus justos per a nosaltres, negociem la venda de les nostres produccions agrícoles de manera conjunta. Aquests Convenis d’experimentació i comercials són els que expliquem en els següents apartats.

DESCRIPCIÓ DE PROJECTES

Com hem dit de bon començament, el fet d’anar com a grup de productors ecològics ens ha servit per a establir convenis d’experimentació amb la Fundació Mas Badia, entitat que opera a les Comarques Gironines i que està integrada a l’IRTA.

A través d’aquest treball conjunt, que consisteix en l’experimentació en camps dels nostres socis en condicions reals de camp, hem assajat tècniques innovadores que l’IRTA investiga paral·lelament en condicions d’investigació-laboratori, com són les micro-parcel·les, la micro-maquinària, o els controls exhaustius de camp, entre d’altres.

Seguidament, queden especificats els estudis en què hem participat així com aquells estudis que estan projectats a fer:

 • ­Hem col·laborat en estudis molt interessants portats a terme pels tècnics de la Unitat de cultius extensius de Mas Badia relatius a la colza, el blat i l’ordi ecològics, que inclouen temes de desherbatge mecànic, tècniques de sembra, incidència i control de plagues, contingut de proteïna en blats i adaptació de diferents varietats al cultiu ecològic entre d’altres.

 • ­Donada importància concedida en el mon comercial a la qualitat del blat fariner, s'ha realitzat un projecte que porta per títol “Millora de l'eficiència en l'ús del nitrogen, pel blat fariner ecològic a través del material vegetal i del maneig del cultiu”, quin objecte d’estudi queda clarament definit.

 • ­De cares a la campanya vinent s’endegarà un altre de plurianual sobre “Producció sostenible de blat eco per a elaborar productes de panificació amb major valor nutritiu pels consumidors”impulsat per un Grup Operatiu en el que intervenen: Grup Boira, Flequers artesans de Girona, ASPEGI, Consorci de Gallecs i IRTA_Mas Badia

DIVULGACIÓ DE RESULTATS

Totes aquestes sinèrgies repercuteixen favorablement en els nostres socis, que reben directament informació tècnica molt valuosa, però també afavoreix el conjunt del sector de la producció ecològica. Trobareu plasmats aquests resultats de recerca en els següents mitjans:

Creiem en els convenis de comercialització conjunta dels nostres productes, amb diferents operadors de la industria agro-alimentària perquè:

 • Aquests convenis donen certeses i garanties d’obtenir preus raonables per ambdues parts i eviten caure en situacions especulatives a l’hora de la collita, en que el productor petit i mitjà sempre hi té les de perdre.

 • És desitjable poder-nos dedicar a la nostra feina pròpia, que és produir quantitat i qualitat de la millor manera possible. Els convenis de comercialització ens permeten no haver de perdre energies en el mon de la venda, especialitat difícil de controlar si actuem de manera aïllada.


És per això que com a ASPEGI hem tancant diferents acords comercials durant les dues últimes campanyes:

 • Campanya 2020-21, hem tancat acords comercials amb les diferents empreses:

  • ASSA (Aceites de Semillas SA) per la venda de gra de colza,
  • Pinsos Nútrex per la venda d’ordi,
  • Pinsos La Gironina, per la venda de blat-pinso.

 • Per aquesta campanya 2021-22 hem fet un acord amb Eco-Artesa per la venda de cigrons per alimentació humana.

Aquests convenis es tradueixen en contractes de compra-venda que regulen les quantitats aproximades, segons les has sembrades, a entregar per cada productor, els paràmetres bàsics de qualitat (humitat, impureses, continguts en oli, proteïna, matèria seca, etc), el preu base +/- increments o descomptes, i la forma i el termini de pagament.

Cal remarcar que aquests convenis es negocien entre ASPEGI, per als seus socis, i diversos operadors agro-industrials. Queden vinculats a aquests contractes aquells socis d’ASPEGI que els subscriuen, havent-hi total llibertat per aquells socis que no hi vulguin participar, i que per tenir magatzems, o contactes previs etc, s’estimin mes comercialitzar pel seu compte